Biovisit is not a typical booking system!

بیماران می‌توانند در بایوویزیت بر اساس شرایط تعیین شده در مطب شما نوبت حضوری و یا آنلاین (ویدیویی) بگیرند و نسخه تجویزی شما را مشاهده کنند.

Biovisit Introduction Videos

شما می‌توانید تمامی نوبت‌دهی بیماران قدیمی و جدید خود را بر اساس شرایطی که تعیین می‌کنید در بستر بایوویزیت انجام دهید و منشی شما فقط به امورات بیماران داخل مطب بپردازد.

استفاده از بایوویزیت (نوبت‌دهی آنلاین و ویزیت آنلاین) برای پزشکان برای همیشه رایگان می‌باشد.

Home
My Appointment
Sign In
Sign Up